DOCG-regler för Amarone

Bestämmelser för framställning klassificerade viner
Det finns många europeiska ”appellationer” för kvalitetsprodukter inom mat och dryck. Benämningen får endast användas av de producenter som följer en strikt uppsättning regler, som ofta inkluderar ett avgränsat geografiskt område där en specifik produkt får framställas. När en vinproducent gör ett vin inom en registrerad kvalitetsregion, och vill använda regionens ”varumärket” på etiketten, finns ett antal regler som måste uppfyllas.

I Frankrike, som har en av världens äldsta lagstiftningar till skydd för kvalitetsviner, finns AOC-systemet (Appellation d’Origine Contrôlée), eller Grand Cru, Premier Cru etc, som klassificering av vingårdar inom ett specificerat område. Italien har appellationerna DOC (Denominazione d’Origine Controllata) och DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita) för viner. De flesta italienska toppviner räknas till DOCG: Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano och med årgång 2010 även Amarone. Amarone DOC-klassades 1968.

Bestämmelserna för vinframställningen skyddar inte bara de producenter som gör Amarone gentemot konkurrens från andra regioner eller länder utan säkerställer även att endast viner som motsvarar vissa kvalitetskrav får kallas Amarone. Amarone-vin är resultatet av område, mikroklimat, unika druvsorter och vinmakningstraditioner. Att känna till DOCG-reglerna för Amarone ger inte receptet till vinerna, men det bidrar till förståelsen av hur de framställs.

DOCG-regler för Amarone
källa: consorziovalpolicella.it

Produktionsregler för viner med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning ”Amarone della Valpolicella”. Ursprungsbeteckningen (DOCG) ”Amarone della Valpolicella” är förbehållen viner med de kännetecken som krävs i följande lagstiftning, i kraft sedan 2010 års skörd.

Artikel 1
Den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Amarone della Valpolicella”, som redan är registrerad som DOC med DPR (Decrete del Presidente della Repubblica) den 21 augusti 1968, är förbehållen viner som motsvarar kraven i följande produktionsregler för vintyperna ”Amarone della Valpolicella” inklusive specificeringarna ”Classico”, ”Valpantena” och ”Riserva”.

Artikel 2 – Druvsorter för Amarone-viner
1) Viner med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning ”Amarone della Valpolicella” måste bestå av en druvblandning med följande procentsatser:

– Corvina Veronese (Cruina eller Corvina): mellan 45 % och 95 %. Icke desto mindre tillåts en andel Corvinone upp till 50 % som ersättning för en likvärdig andel Corvina.

– Rondinella: mellan 5 % och 30 %.

– Det är tillåtet att i framställningen av Amarone inkludera maximalt 25 % druvor av följande sorter:

* Icke-aromatiska röda druvor tillåtna för odling i provinsen Verona: högst 15 % med en begränsning till 10 % för varje enskild druvsort.

* Druvor klassificerade som inhemska för Italien och tillåtna för odling i provinsen Verona: högst 10 % av den totala mängden.

Artikel 3 – Produktionsområde för Amarone-viner
1) Produktionsområdet för viner med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning ”Amarone della Valpolicella” omfattar hela eller delar av följande kommuner: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolce, Verona, San Martino, Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Cerro Veronese, San Mauro di Saline samt Montecchia di Crosara. Vingårdar för produktion av ”Amarone della Valpolicella”-viner skall vara listade i DOCG-registret.

2) Produktionsområdet för viner med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning ”Amarone della Valpolicella” med specifikationen ”Classico” omfattar kommunerna Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio samt S. Pietro in Cariano.

Artikel 4 – Odling i Amarones vingårdar
1) Miljö- och odlingsförhållanden i vingårdar för produktion av Amarone måste överensstämma med områdets traditioner och under alla omständigheter vara lämpade att ge druvor och viner deras specifika karaktäristik.
2) Till följd av ovanstående bör vingårdar belägna på bördiga jordar, på slätter eller dalbottnar uteslutas ur DOCG-registret.
3) Metoder för uppbindning och beskärning skall överensstämma med de vanligen använda och under alla omständigheter tillämpas på ett sätt som inte förändrar druvornas och vinernas karaktäristik.
4) Vinrankorna måste bindas upp uteslutande med hjälp av guyot-systemet eller det enkla eller dubbla pergola veronese-systemet.
5) För de vingårdar som registrerats inom DOC-området ”Valpolicella” innan dessa regler trädde i kraft, och där pergola veronese-systemet eller det enkla eller dubbla pergoletta veronese-systemet tillämpats, är det tillåtet att använda ursprungsbeteckningen inom de begränsningar som anges i följande artikel.
7) Minsta tillåtna antal vinrankor per hektar, förutom för de vingårdar som redan är registrerade, är 3 300. Ett mindre antal för vingårdar belägna på terrasserade sluttningar kan auktoriseras av Venetos regionala myndighet.
8) All användning av växtdrivande åtgärder (gödsling, konstbevattning) är förbjuden, men bevattning kan tillåtas i nödfall.
10) Största tillåtna mängd druvor för produktion av Amarone della Valpolicella-viner är 12 000 kilo per hektar. Druvornas potentiella naturliga alkoholhalt skall uppmätas till minst 11 %.
13) Vid framställningen av Amarone får mängden druvor som väljs ut för torkningsprocessen inte överstiga 65 % av den ovan angivna maximala produktionen. Överskjutande druvor kan användas till framställning av Valpolicella- och Valpolicella Ripasso-viner.

Artikel 5 – Torkning och vinmakning
1) Druvornas vätskeinnehåll efter torkperioden skall vara mindre än 40 %.
2) Vid slutet av torkperioden skall druvorna ha en potentiell naturlig alkoholhalt på minst 14 %.
3) Druvornas torkningsprocess skall ske i en ändamålsenlig miljö och kan understödjas med hjälp av luftkonditioneringssystem under förutsättning att temperaturerna är snarlika dem som uppstår vid en naturlig torkningsprocess. Avfuktnings- och uppvärmningssystem av något slag är inte tillåtna.
4) Torkade druvor avsedda för framställning av ”Amarone della Valpolicella”-vin får inte bearbetas före den 1 december. Under vissa klimatförhållanden kan dock tillstånd för vinframställning före den 1 december i regionen Veneto beviljas på begäran av Valpolicellas Vinproducentkonsortium.
5) Vid vinframställningen får endast lokala, regelmässiga och beständiga önologiska metoder användas, i syfte att ge vinet dess särpräglade karaktäristik.
6) Innan viner etiketterade ”Amarone della Valpolicella” släpps på marknaden måste de genomgå en lagringsperiod på minst 2 år efter den 1 januari året efter skörden.
”Amarone della Valpolicella”-viner med beteckningen ”Riserva” skall genomgå en lagringsperiod på minst 4 år efter den 1 november samma år som skörden.

Artikel 6 – Amarone-viners karakteristik
1) Viner med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning (DOCG) ”Amarone della Valpolicella”, även dem med etiketteringarna ”Classico” och ”Valpantena” och med specifikationen ”Riserva”, bör då de släpps på marknaden ha följande utmärkande egenskaper:
* Färg: djupt röd, möjligen inslag av granatrött efter lagring.
* Doft: ursprungstypisk, intensiv.
* Smak: fyllig, mjuk, varm.
* Lägsta alkoholhalt: 14 %.
* Högsta restsockerhalt: 12 g/l för en Amarone med alkoholhalt 14 %. För varje ökning med 0,1 % över 14 % alkoholhalt, upp till 16 %, tillåts en ökning av sockerhalten med 0,1 g/l. Vid alkoholhalt över 16 % tillåts ytterligare 0,15 g/l restsocker för varje ökning av alkoholhalten med 0,1 %.
* Syrahalt: minst 5 g/l.
* Torrextrakt: 28 g/l och 32 g/l för Amarone ”Riserva”.

Artikel 7 – Etikettering av Amarone-viner
1) Det är förbjudet att på etiketten till viner med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning ”Amarone della Valpolicella” lägga till någon specifikation – som ”extra”, ”fine”, ”selected” etc – utöver dem som är tillåtna enligt dessa produktionsbestämmelser.
2) Det är tillåtet att använda beteckningar som refererar till namn, företag, privata varumärken och konsortier under förutsättning att de inte har någon subjektivt berömmande innebörd och inte är vilseledande för konsumenter.
3) Det är tillåtet att på etiketten till ”Amarone della Valpolicella”-viner ange vingårdsbenämning (”vigna”) under förutsättning att den följs av motsvarande ortnamn, att den specificerade vingården ingår i DOCG-registret samt att torkning, jäsning och lagring av vinet skett i separata behållare.
4) Det är obligatoriskt att på etiketten till ”Amarone della Valpolicella”-viner av alla typer att ange årgången då druvorna producerades.

Artikel 8 – Buteljering av Amarone-viner
1) Alla viner försedda med kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning ”Amarone della Valpolicella” skall släppas på marknaden i traditionella glasbuteljer med en högsta kapacitet på 5 liter och med ett utseende som på ett adekvat sätt motsvarar vinets kvalitetskaraktäristik.
Med tillstånd från Jordbruksdepartementet kan buteljer med 9 och 12 liters kapacitet användas i marknadsföringssyfte.