Skörderapport 2014

Om något år kan kallas ett annus horribilis i Valpolicella så är det 2014. Efter en kall och blöt vår kom en regnig och knappast het sommar, vilket resulterat i att många vinfirmor tvingats meddela att det inte blir någon amarone av årgång 2014.

De svala temperaturerna i början av året gjorde att knoppningen försenades. Vintern bjöd visserligen varken på snö eller frost men årets inledande månader var så blöta och milda att man i Valpolicella under våren fick lika mycket regn som vanligtvis faller under ett helt år. Vinrankorna fick på det viset en mycket trög start på växtsäsongen.

Vid ett antal tidigare årgångar kom växtsäsongen igång sent, men då uppvägdes solunderskottet i början av året av värmeböljor under sommaren. Så var det till exempel 2013, när en trög start på säsongen avlöstes av kraftig värme under juni och juli. Men i år kom aldrig värmen.

Samtidigt som värmen uteblev låg regnmolnen konstant över Valpolicellas vingårdar. Det var fallet även i övriga Italien, fast i Valpolicella med den extra försvårande omständigheten att många vinodlingar drabbades av upprepade hagelstormar. Blötvädret innebar också att vinodlarna fick dubbelt arbete – och stora extrautgifter – med att bespruta druvorna mot de sjukdomar som frodas i fuktig luft.

Valpolicella-konsortiet riktade i juli en begäran till regionmyndigheten om att få skära ner andelen druvor som får avsättas till tillverkningen av amarone och recioto från 65 procent till 50 procent av totalskörden. Det stod redan då klart att druvkvaliteten år 2014 skulle vara under medel, men med denna åtgärd kunde man försäkra sig om att druvorna avsedda för appassimento höll måttet, liksom därmed också 2014 års amarone. Men när regnet sedan bara fortsatte under senare delen av sommaren begärde konsortiet i slutet av augusti att få krympa andelen ytterligare, till bara 35 procent.

Följden av årets undantag från produktionsreglementet blir dels att mängden amarone drastiskt kommer att minska, dels att även ripasso-tillverkningen drabbas. Eftersom ripasso görs på pressresterna från amaronetillverkningen kommer förstås mängden ripassovin att minska i motsvarande grad. För närvarande står ripasso för 45 procent av Valpolicellas totala vinproduktion och detta markanta produktionsbortfall kommer med största sannolikhet att resultera i högre priser när tillgången på marknaden så småningom dalar.

Ett flertal firmor, däribland kända namn som Bertani och Dal Forno, har alltså redan tillkännagivit att de inte kommer att göra någon amarone av årgång 2014. Istället tänker man använda den bästa druvråvaran i sina Valpolicella Superiore-viner. Ekonomiskt kommer den här årgången att bli väldigt svår att räkna hem. I och med de ökade kostnaderna för sjukdomsprevention i vingårdarna och den minskade produktionen av de två (eller tre, om man räknar med recioto) mest lönsamma vinsorterna kommer en rad firmor att hamna i ett mycket prekärt läge.

Efter en långt ifrån lysande årgång 2013 och ett katastrofalt 2014 kan producenterna nu bara be en bön om att naturen nästa år visar sig från sin blidaste sida.