Valpolicella skörderapport för 2019

Omdömet om skörden 2019 i Italien var att den är enastående vad gäller kvalitet, från Piemonte i norr till Sicilien i söder. För Valpolicella, så var 2019 ett år när man såg en viss nedgång i produktionen – cirka 10–15 % jämfört med 2018 – men vad gäller druvornas kvalitet så var den på topp. Skörden inföll aningen senare än 2018 och den var långsam eftersom det tog tid för alla druvorna att mogna. 2019 var även ett år när flera nya produktionsregler infördes av Valpolicella-konsortiet. Läs hela rapporten.